Miljöpolicy


Våra insatser och vårt miljöarbete skall

styras av en helhetssyn  av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
 

Företagets verksamhet skall

bedrivas så att dom negativa miljöpåverkan skall bli så minimal som möjligt.
 

Vår strävan skall

vara att klara myndigheternas fastställda lagar och krav för att förebygga föroreningar.
 

Miljöarbetet skall

ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.
 

Varje medarbetare skall

förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.