Kvalitetspolicy


BGF i Norr AB skall

säkerställa att våra tjänster uppfyller de krav som har överenskommits
leverera i rätt tid, till avtalade priser och villkor. Våra uppdragsgivare skall uppleva oss som pålitliga leverantörer genom en effektiv återrapportering vid eventuella förseningar och skador.
så långt som det är möjligt kundanpassas och ständigt förbättra vårt verksamhetssystem.