Drivmedelstillägg


Aktuellt drivmedelstillägg fr.o.m 2018-03-10 är 20,1%

 
Tillägget kommer att synas som en separat post på samtliga fakturor från oss.
 
I det fall DMT förändras kommer även tillägget att förändras.