Drivmedelstillägg


Aktuellt drivmedelstillägg fr.o.m 2018-06-10 är 22,6%

 
Tillägget kommer att synas som en separat post på samtliga fakturor från oss.
 
I det fall DMT förändras kommer även tillägget att förändras.