Wiiks Transport AS i Skibotn, ingående i Salten Bilruter, har den 2015-12-01 övertagit verksamheten i BGF I Norr AB.

Just nu håller vi på att se över våra rutiner både när det gäller faktureringssystem och trafikledningssystem. Vi återkommer snarast då några förändringar kommer att ske. Nyhetsarkiv